Glick, a. s.

Rating a informácie o Glick, a. s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Glick, a. s. 34279 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 19015. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.8065% spoločností je horších ako Glick, a. s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Glick, a. s." href="http://glick.sk-rating.com/">
   <img src="http://glick.sk-rating.com/glick.png" width="150" height="25" alt="Rating Glick, a. s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Glick, a. s.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia